Заедно да създадем българската мечта
Menu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Размер на буквите:

Фондът за стипендии на Тук-там Иди, учи и се върни подкрепя мотивирани българи да продължат образованието си с магистратура в чуждестранен университет и след това да се реализират в България.

След успешно завършване на магистратурата си стипендиантите ще бъдат подкрепени от Тук-там в бъдещото им професионално развитие и ще бъдат включени в общността от млади професионалисти с опит и образование в чужбина. Фондът стартира през 2016 година,с който са подпомогнати финансово трима млади мотивирани българи да учат магистратура в чужди университети, с надеждата те да бъдат следващите успешни истории на квалифицирани българи, завърнали се от чужбина и сбъднали мечтите си в България.  

През 2016/2017 чрез конкурс са присъдени две стипендии от по 5000 лв. и една от 1000 лв. за образователна степен Магистър.

През 2017 г. чрез дарителската кампания Сговорна дружина носи опит от чужбина са събрани 36 856 лв., с помощта на над 120 дарители, 2 компании и множество хора и организации, които припознават каузата на сдружението и подпомагат нейното разпространение. Основен партньор е Българска история, а Носия и Успелите също подкрепят активно кампанията.

През 2018 кампанията Дари частица по-добро бъдеще на България събира 36,933  лева и отново има възможност да бъдат подкрепени трима души със стипендии по 10 000 лв. Това става благодарение на близо 100 дарители и Фондация Еконт, HRS, Едланта и Американското посолство в България, които избират да подкрепят образованието, като основен градивен елемент в по-доброто бъдеще на родината ни.