Заедно да създадем българската мечта
Menu
Размер на буквите:

Проектът Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила предвижда създаването на Пилотна комисия към Областна администрация Стара Загора има за цел създаване на работещ ефективен механизъм за подобряване на средата за гражданско участие в открито и отговорно управление за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

В Пилотната комисия са поканени да участват представители на бизнеса, представители на структурите на гражданското общество (НПО), на администрациите (на регионално и местно ниво), държавни и общински органи, имащи отношение към работната сила (Бюра по труда, държавни и общински образователни институции и пр.).

Пилотна комисия ще генерира предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България - за задържане на хората да останат да живеят и работят в България и за привличане на българи емигранти да се завърнат.

Учредителната сесия на пилотната комисия ще се състои на 20 февруари 2020 г., последвана от три редовни сесии до кроя на 2020 г., които своевременно ще бъдат качени на сайта.

 

Учредителна сесия   Втора сесия   Трета сесия   Четвърта сесия