Заедно да създадем българската мечта
Menu
Размер на буквите:

Моля, споделете вашето мнение за причините

Тази анкета се провежда от Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация - Стара Загора в рамките на проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила, с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура BG05SFOP001-2.009.

Отчитайки нарастващата тенденция за изтичане на човешки капитал от икономиката и страната ни, провеждаме това анкетиране сред широката общественост и бизнеса, за да установим мнението на гражданите за причините и да съберем предложения за противодействие на негативните фактори, да ги анализираме, обобщим и представим пред властите, отговорни за вземане на съответни мерки за задържане и привличане на хора да живеят и работят в България.

Моля, включете се в усилията ни да възродим родината и да работим заедно за по-добър живот!

 

Анкета за граждани

 

Анкета за бизнеса