Заедно да създадем българската мечта
Menu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора, изпълнява 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление.

Основна цел на проекта е създаване на условия за активно участие на гражданите и бизнеса в открито и отговорно управление и планиране на политики за задържане и привличане на работна сила в България.

Част от дейностите на проекта предвиждат организиране на фокус групи с представители на гражданското общество и с бизнеса за генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

Фокус групата с представители на гражданското общество ще се проведе на 12.02.2020 г., а с бизнеса -  на 13.02.2020 г. от 09:30 ч. в конферентната зала на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

В изпълнение на 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление, Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора, проведе две фокус групи - на 12.02.2020 г. - с представители на гражданското общество и на 13.02.2020 г. - с представители на бизнеса.

По време на събитията беше представен проекта и неговите цели, резултатите, постигнати до момента, бяха дискутирани причините, каращи хората да напускат България, бяха генерирани предложения за политики и инициативи за задържане на хората да не напускат страната и за привличане на български емигранти да се завърнат.

View the embedded image gallery online at:
http://ostavam.net/info#sigProId270374d935

Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора, изпълнява 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление.

Основна цел на проекта е създаване на условия за активно участие на гражданите и бизнеса в открито и отговорно управление и планиране на политики за задържане и привличане на работна сила в България.

Част от дейностите на проекта предвиждат сформиране на Пилотна комисия към Областна управа Стара Загора, включваща социалните партньори, представители на бизнеса и на гражданското общество с цел генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

Учредителната сесия на Пилотната комисия ще се проведе на 20.02.2020 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на Областна администрация Стара Загора.

В изпълнение на 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление, Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора учреди Пилотна комисия към Областна управа Стара Загора, включваща социалните партньори, представители на бизнеса и на гражданското общество с цел генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

В рамките на последващи три сесии Пилотна комисия ще анализира ситуацията с изтичане на кадри от Старозагорска област и ще генерира предложения и препоръки към регионалните и национални власти за решаване на този жизнено важен проблем.

View the embedded image gallery online at:
http://ostavam.net/info#sigProId75860ca9fd