Заедно да създадем българската мечта
Menu

 

ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ НА ПИЛОТНА КОМИСИЯ - Мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в БългарияМерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България

 

ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ НА ПИЛОТНА КОМИСИЯ

Мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България

На 18.12.2020 г. онлайн се проведе четвъртата сесия на пилотната комисия към Областна управа Стара Загора за ефективно решаване на проблема с изтичане на кадри. Участниците, представители на социалните партньори, на бизнеса и на гражданското общество, на местните и регионални власти обсъдиха генерираните предложения/препоръки към местни, регионални, национални власти за решаване на проблема с изтичане на хора от България. Взе се решение Пилотната комисия да се превърне в постоянна и да работи за задържане на хора в България и привличане на емигранти да се завърнат с цел решаване на проблема с кадрите в България.

 

View the embedded image gallery online at:
http://ostavam.net/info#sigProId8abfab5b6b

 

ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ НА ПИЛОТНА КОМИСИЯ - Мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България-18.12.2020 - 14:00 ч. - онлайн в платформа Zoom

 

 

ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ НА ПИЛОТНА КОМИСИЯ

Мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България

18.12.2020 - 14:00 ч. - онлайн в платформа Zoom

Във връзка с изпълнение на 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление от Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора беше сформирана пилотна комисия, включваща социалните партньори, представители на бизнеса и на гражданското общество.

 

Заключителна конференция - Кадрите в България

 

Заключителна конференция

Кадрите в България

На 27.11.2020 в конферентната зала на хотел Железник в Стара Загора се проведе Кръгла маса, с участието на 42 представители на бизнеса, неправителствения сектор, социалните партньори, образователни институции, местни и регионални власти. Бяха представени резултатите от изпълнението на проекта и предложения/препоръки за мерки, инициативи и промяна на нормативната уредба, насочени към подобряване на средата с цел решаване на проблема с кадрите в България.

View the embedded image gallery online at:
http://ostavam.net/info#sigProIdfa7bc82a98

 

Заключителна конференция-Кадрите в България-27.11.2020 - хотел Железник Стара Загора

 

Заключителна конференция

Кадрите в България

27.11.2020 - 09:00 - 15:00 - хотел Железник - Стара Загора

 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора, изпълнява 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление.

Основна цел на проекта е създаване на условия за активно участие на гражданите и бизнеса в открито и отговорно управление и планиране на политики за задържане и привличане на работна сила в България.

Част от дейностите на проекта предвиждат организиране на Кръгла маса с представители на бизнеса и на гражданския сектор за генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

 

Кръгла маса-Задържане и привличане на кадри в БългарияЗадържане и привличане на кадри в България

 

Кръгла маса

Задържане и привличане на кадри в България

На 28.10.2020 в конферентната зала на хотел Железник в Стара Загора се проведе Кръгла маса, с участието на 26 представители на бизнеса и на неправителствения сектор. Бяха представени резултатите от изпълнението на проекта до момента, проведе се дискусия за мерки за задържане на хора да останат да живеят и работят в България и мерки за привличане на българи емигранти да се завърнат. Обсъдиха се предложения/препоръки за мерки, инициативи и промяна на нормативната уредба, насочени към подобряване на средата с цел решаване на проблема с кадрите в България.

View the embedded image gallery online at:
http://ostavam.net/info#sigProId5e11c851be

 

Кръгла маса-Задържане и привличане на кадри в България- 28.10.2020 - хотел Железник Стара Загора

 

Кръгла маса

Задържане и привличане на кадри в България

28.10.2020 - 09:00 - 15:00 - хотел Железник - Стара Загора

Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора, изпълнява 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление.

Основна цел на проекта е създаване на условия за активно участие на гражданите и бизнеса в открито и отговорно управление и планиране на политики за задържане и привличане на работна сила в България.

Част от дейностите на проекта предвиждат организиране на Кръгла маса с представители на бизнеса и на гражданския сектор за генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

 

Проведена  трета сесия на пилотна комисия към областна управа Стара Загора за ефективно решаване на проблема с изтичане на кадри

 

На 29.09.2020 г. в конферентната зала на Областна администрация се проведе втора сесия на пилотната комисия към Областна управа Стара Загора за ефективно решаване на проблема с изтичане на кадри. Участниците, представители на социалните партньори, на бизнеса и на гражданското общество обсъдиха предложения и препоръки за формиране на политики, мерки, инициативи за привличане на българи емигранти да се завърнат в България и за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

 

View the embedded image gallery online at:
http://ostavam.net/info#sigProId4de2c02f55

 

Трета сесия на пилотна комисия към областна управа Стара Загора за ефективно решаване на проблема с изтичане на кадри

 

Във връзка с изпълнение на 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление от Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора беше сформирана пилотна комисия, включваща социалните партньори, представители на бизнеса и на гражданското общество.

Основната цел на пилотната комисия е генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

Третат сесия на Пилотната комисия ще се проведе на 29.09.2020 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на Областна администрация

 

Проведена втора сесия на пилотна комисия към областна управа Стара Загора за ефективно решаване на проблема с изтичане на кадри

 

 На 24.07.2020 г. в конферентната зала на Областна администрация се проведе втора сесия на пилотната комисия към Областна управа Стара Загора за ефективно решаване на проблема с изтичане на кадри. Участниците, представители на социалните партньори, на бизнеса и на гражданското общество обсъдиха предложения и препоръки за формиране на политики, мерки, инициативи за задържане на хора да не напускат България и за ефективно решаване на проблема с кадрите в България. Предложенията обхванаха най-вече подобряване на образователната система, която да предоставя добро и адекватно на изискванията на пазара на труда образование, както и мерки за предоставяне на възможности за реализация на младите хора от страна на бизнеса.

 

View the embedded image gallery online at:
http://ostavam.net/info#sigProId4cc062e5cf

 

Втора сесия на пилотна комисия към областна управа Стара Загора за ефективно решаване на проблема с изтичане на кадри

 

Във връзка с изпълнение на 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление от Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора беше сформирана пилотна комисия, включваща социалните партньори, представители на бизнеса и на гражданското общество.

Основната цел на пилотната комисия е генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

Втората сесия на Пилотната комисия ще се проведе на 24.07.2020 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на Областна администрация

 

 Учредена е Пилотна комисия към Областна управа Стара Загора за ефективно решаване на проблема с изтичане на кадри

 

В изпълнение на 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление, Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора учреди Пилотна комисия към Областна управа Стара Загора, включваща социалните партньори, представители на бизнеса и на гражданското общество с цел генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

В рамките на последващи три сесии Пилотна комисия ще анализира ситуацията с изтичане на кадри от Старозагорска област и ще генерира предложения и препоръки към регионалните и национални власти за решаване на този жизнено важен проблем.

View the embedded image gallery online at:
http://ostavam.net/info#sigProId75860ca9fd

 

Проведени фокус група с НПО и бизнеса - Мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България

 

В изпълнение на 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление, Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора, проведе две фокус групи - на 12.02.2020 г. - с представители на гражданското общество и на 13.02.2020 г. - с представители на бизнеса.

По време на събитията беше представен проекта и неговите цели, резултатите, постигнати до момента, бяха дискутирани причините, каращи хората да напускат България, бяха генерирани предложения за политики и инициативи за задържане на хората да не напускат страната и за привличане на български емигранти да се завърнат.

View the embedded image gallery online at:
http://ostavam.net/info#sigProId270374d935

 

Учредяване на Пилотна комисия към Областна управа Стара Загора за ефективно решаване на проблема с изтичане на кадри

 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора, изпълнява 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление.

Основна цел на проекта е създаване на условия за активно участие на гражданите и бизнеса в открито и отговорно управление и планиране на политики за задържане и привличане на работна сила в България.

Част от дейностите на проекта предвиждат сформиране на Пилотна комисия към Областна управа Стара Загора, включваща социалните партньори, представители на бизнеса и на гражданското общество с цел генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

Учредителната сесия на Пилотната комисия ще се проведе на 20.02.2020 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на Областна администрация Стара Загора.

  

 Фокус група с НПО и бизнеса - Мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България

 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора, изпълнява 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление.

Основна цел на проекта е създаване на условия за активно участие на гражданите и бизнеса в открито и отговорно управление и планиране на политики за задържане и привличане на работна сила в България.

Част от дейностите на проекта предвиждат организиране на фокус групи с представители на гражданското общество и с бизнеса за генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

Фокус групата с представители на гражданското общество ще се проведе на 12.02.2020 г., а с бизнеса -  на 13.02.2020 г. от 09:30 ч. в конферентната зала на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.