Заедно да създадем българската мечта
Menu
Размер на буквите:

  

 Фокус група с НПО и бизнеса - Мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България

 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора, изпълнява 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление.

Основна цел на проекта е създаване на условия за активно участие на гражданите и бизнеса в открито и отговорно управление и планиране на политики за задържане и привличане на работна сила в България.

Част от дейностите на проекта предвиждат организиране на фокус групи с представители на гражданското общество и с бизнеса за генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

Фокус групата с представители на гражданското общество ще се проведе на 12.02.2020 г., а с бизнеса -  на 13.02.2020 г. от 09:30 ч. в конферентната зала на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.