Заедно да създадем българската мечта
Menu
Размер на буквите:

 

Учредяване на Пилотна комисия към Областна управа Стара Загора за ефективно решаване на проблема с изтичане на кадри

 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора, изпълнява 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление.

Основна цел на проекта е създаване на условия за активно участие на гражданите и бизнеса в открито и отговорно управление и планиране на политики за задържане и привличане на работна сила в България.

Част от дейностите на проекта предвиждат сформиране на Пилотна комисия към Областна управа Стара Загора, включваща социалните партньори, представители на бизнеса и на гражданското общество с цел генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

Учредителната сесия на Пилотната комисия ще се проведе на 20.02.2020 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на Областна администрация Стара Загора.