Заедно да създадем българската мечта
Menu
Размер на буквите:

 

Втора сесия на пилотна комисия към областна управа Стара Загора за ефективно решаване на проблема с изтичане на кадри

 

Във връзка с изпълнение на 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление от Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора беше сформирана пилотна комисия, включваща социалните партньори, представители на бизнеса и на гражданското общество.

Основната цел на пилотната комисия е генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

Втората сесия на Пилотната комисия ще се проведе на 24.07.2020 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на Областна администрация