Заедно да създадем българската мечта
Menu
Размер на буквите:

 

Заключителна конференция-Кадрите в България-27.11.2020 - хотел Железник Стара Загора

 

Заключителна конференция

Кадрите в България

27.11.2020 - 09:00 - 15:00 - хотел Железник - Стара Загора

 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора, изпълнява 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление.

Основна цел на проекта е създаване на условия за активно участие на гражданите и бизнеса в открито и отговорно управление и планиране на политики за задържане и привличане на работна сила в България.

Част от дейностите на проекта предвиждат организиране на Кръгла маса с представители на бизнеса и на гражданския сектор за генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

 

В тази връзка ви каним да участвате в заключителна конференция Кадрите в България, която ще се проведе на 27.11.2020 от 09:00 до 15:00 в конферентната зала на хотел Железник - Стара Загора.

                                                                                                                          ПРОГРАМА

 

09:00 - 09:30              

Регистрация на участниците

09:30 - 12:00

Представяне на основните резултати от изпълнението на проекта

Анализ на резултатите от проведените проучвания

Добри практики

Онлайн платформа

Красимира Соколова - Зам. Председател на ТПП - Стара Загора и ръководител на проекта

12:00 - 13:30

Обяд

13:30 - 15:00

Генерирани предложения/препоръки за политики, стратегически документи, закони и други нормативни актове за ефективно решаване на проблема с кадрите в България

Мирчо Христов - Член на Пилотната комисия