Заедно да създадем българската мечта
Menu
Размер на буквите:

 

ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ НА ПИЛОТНА КОМИСИЯ - Мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България-18.12.2020 - 14:00 ч. - онлайн в платформа Zoom

 

 

ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ НА ПИЛОТНА КОМИСИЯ

Мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България

18.12.2020 - 14:00 ч. - онлайн в платформа Zoom

Във връзка с изпълнение на 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление от Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора беше сформирана пилотна комисия, включваща социалните партньори, представители на бизнеса и на гражданското общество.

 

Основната цел на пилотната комисия е генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България.

Четвъртата сесия ще се проведе на 18.12.2020 - 14:00 ч. онлайн в платформа Zoomна на този линк при следния

                                                                                                                                   

                                                                                                                  Дневен ред

14:00 - 14:45

Представяне генерираните предложения/препоръки към местни, регионални, национални власти за решаване на проблема с изтичане на хора от България

14:45 - 15:00

Решение за постоянна комисия, работеща за задържане на хора в България и привличане на емигранти да се завърнат