Заедно да създадем българската мечта
Menu
Размер на буквите:

Дискусия Мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България

12.02.2020 - 09:30 ч. - Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора, изпълнява 2-годишен проект Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление.

Основна цел на проекта е създаване на условия за активно участие на гражданите и бизнеса в открито и отговорно управление и планиране на политики за задържане и привличане на работна сила в България.

Част от дейностите на проекта предвиждат организиране на фокус групи за генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България с участието на представители на гражданското общество.

В тази връзка на 12.02.2020 г. в семинарната зала на Търговско-промишлена палата - Стара Загора се проведе дискусия с представители на структурите на гражданското с цел представяне на дейностите и целите на проекта, постигнатите резултати до момента. Проведе се дискусия за причините, поради които хората на пускат България и се генерираха предложения за мерки, които да противодействат на тези причини.

Покана  Програма  Презентация

 


Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

 


Проектът Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила предвижда организиране на две фокус групи за генериране на предложения и препоръки за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България с участие на представители на бизнеса и с участие на представители на НПО.