Заедно да създадем българската мечта
Menu
Размер на буквите:

Проектът Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила предвижда организиране на Кръгла маса Как бизнесът и гражданите могат да допринесат за задържане и привличане на кадри в България, на която ще се дискутират предложенията/препоръките за формиране на политики и мерки за ефективно решаване на проблема с кадрите в България с участието на бизнеса и НПО и ще се генерират нови.

Кръгла маса Как бизнесът и гражданите могат да допринесат за задържане и привличане на кадри в България ще се проведе през октомври 2020 г.