Заедно да създадем българската мечта
Menu
Размер на буквите:

Проектът Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила предвижда организиране на Конференция Кадрите в България за широко обсъждане на проблемите с кадрите в България, причините за тях и на възможни политики за решаването им. По време на конференцията ще се представят основните резултати от изпълнението на проекта - анализ на резултатите от проведените проучвания, онлайн платформата, проект на предложения/препоръки за политики, стратегически документи, закони и други нормативни актове за ефективно решаване на проблема с кадрите в България. Планира се широко участие в конференцията на представители на бизнеса, НПО, СИП, администрациите на регионално и местно ниво в Старозагорска област и други области и общини, държавни и общински органи, имащи отношение към работната сила (Агенция по заетостта, Бюра по труда, образователни институции и др.).

Конференцията Кадрите в България ще се проведе през ноември 2020 г.